شکیلا افتخاری

کارشناس ارشد زبانشناسی (آزفا) مترجم ترکی استانبولی

نیلوفر خراسانی

کارشناس مترجمی شفاهی مترجم و مدرس

فرشته ایرانلی

کارشناس ارشد مطالعات ترجمه مترجم و مدرس

شیما مربوط

کارشناس ارشد مطالعات ترجمه مترجم و مدرس

فرشید مسگریان حقیقی

کارشناس ارشد مطالعات ترجمه مترجم و پژوهشگر ترجمه

لیلا شهره غلامی
لیلا شهره غلامی

کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی مترجم و مدرس دانشگاه