داوطلب محترم دوره مقدماتی ترجمه شفاهی!

لطفا زمان های پیشنهادی خود برای تعیین وقت مصاحبه را- با حداکثر انعطاف پذیری- اعلام بفرمایید

لازم به ذکر است که هر مصاحبه بین 20 تا 30 دقیقه زمان نیاز خواهد داشت

 

  • روز: سه شنبه 23 دی

  • روز: چهارشنبه 24 دی

  • روز: پنج شنبه 25 دی