کارگاه ترجمه همزمان کارگاه حضوری ترجمه همزمان
19 و 20 خرداد 1400

تهران
اطلاعات بیشتر
سومین دوره مقدماتی سومین دوره مقدماتی ترجمه شفاهی
ثبت نام زودهنگام: تا 5 فروردین 1400

تاریخ شروع: 19 فروردین 1400
اطلاعات بیشتر
دومین دوره مقدماتی دومین دوره مقدماتی ترجمه شفاهی 2 بهمن تا 22 اسفند اطلاعات بیشتر اولین دوره مقدماتی اولین دوره مقدماتی ترجمه شفاهی
4 دی تا 24 بهمن
اطلاعات بیشتر
وبینار فوق العاده وبینار فوق العاده با موضوع «بررسی فنی ترجمه همزمان مناظره ترامپ و بایدن»
جمعه 2 آبان
ساعت 18 عصر
ثبت نام
وبینار تخصصی پنجم وبینار تخصصی پنجم با موضوع «تقویت مهارت شنیداری برای مترجم شفاهی»
جمعه 4 مهر
ساعت 18 عصر
ثبت نام
وبینار تخصصی چهارم وبینار تخصصی چهارم با موضوع «تمرینات استاندارد ترجمه شفاهی»
جمعه 31 مرداد
ساعت 18 عصر
ثبت نام
وبینار تخصصی سوم وبینار تخصصی سوم با موضوع «تمرینات استاندارد تررجمه شفاهی»
سه شنبه 31 تیر
ساعت 18 عصر
ثبت نام
وبینار تخصصی دوم وبینار تخصصی دوم با موضوع «تکنیک های تقویت حافظه مترجمان شفاهی»
پنج شنبه 29 خرداد
ساعت 16 بعدازظهر
ثبت نام
وبینار تخصصی اول وبینار رایگان اول با موضوع «مهارت های زبانی مورد نیاز برای ترجمه شفاهی»
پنج شنبه 28 فروردین
ساعت 16 بعدازظهر
ثبت نام
انجام پروژه های ترجمه شفاهی انجام پروژه های ترجمه شفاهی انجام پروژ های ترجمه شفاهی، اعم از ترجمه پیاپی (Consecutive Interpreting) و ترجمه همزمان (Simultaneous Interpreting)، به پشتوانه تجربه بالای موثر و دانش فنی و تخصصی حرفه ای برای جلسات، همایشها و کارگاههای داخل و خارج از کشور توسط دکتر شفیع پور کسب اطلاعات مطالب آموزشی درباره ترجمه شفاهی مطالب آموزشی در زمینه ترجمه شفاهی هر روز هفته به انتشار مطالب آموزشی در زمینه ای خاص اختصاص یافته تا مخاطبان و علاقمندان بتوانند از جنبه های مختلف با این حوزه فعالیت آشنا شوند و بتوانند شاید تصمیم آگاهانه تری برای فعالیت یا ادامه تحصیل در این رشته بگیرند. کسب اطلاعات
رفتن به بالا
پرسشی دارید؟ با ما گفتگو کنید